Schokkend! Er zijn ouders die een muilkorf gebruiken om hun baby’s koest te houden in het openbaar

Zwijgen is goud. Maar is het vermijdbaar? Voor jonge kinderen – vooral baby’s – zijn luide geluiden gewoon een onderdeel van wie ze zijn. Sterker nog, wanneer een baby te lang stil of rustig is, kan dit erop wijzen dat er misschien iets aan de hand is. Blijkbaar heeft de wereld iets tegen het geschreeuw van baby’s. Tegenwoordig zijn er zelfs ouders die hun baby’s in het openbaar een muilkorf aandoen. Zouden ouders het gehuil van hun baby’s moeten dempen of in de kiem smoren?
sgokies
Geluidsvervuiling. De wereld is gevuld met zovele geluiden. Op een of andere manier is geluid zelfs verontreinigend geworden. Het schuilt gewoon om elke hoek en is in zekere zin gewoon niet te vermijden. En de grootste vervuiler dat zijn … wijzelf! Vooral dan de jongere versie van ons – de baby’s.

Moeten we ze het zwijgen op leggen? Huilende baby’s zijn voor vele mensen een verschrikking, vooral in het vliegtuig, in de bioscoop en tijdens het winkelen. Maar is de baby muilkorven dan echt het wereld redden geschenk dat we nodig hebben?

De Baby Muzzle. Dit is een Japans product dat speciaal ontwikkeld werd voor baby’s tot drie jaar. Dit toestel filtert de lawaaierige frequenties van het geschreeuw van de baby weg en gunt de ouders en de omgeving zo een beetje rust.

Het babymasker. Het lijkt al te gemakkelijk om het gehuil van een baby te dempen, maar huilen is eigenlijk vitaal voor de gezondheid van de baby. Het is een belangrijke communicatiemiddel, zelfs al lijkt dat allesbehalve zo.

De voorstanders van de Baby Muzzle. De ontwerpers van het toestel verdedigen hun uitvinding door te zeggen dat je de baby nog altijd hoort huilen, zij het niet zo hard.

Koliek. Er is ook nog zoiets als “koliek”. Als het lijkt alsof je baby om een niet aanwijsbare reden maar blijft huilen, zou het kunnen dat hij of zij koliek heeft. In dat geval bestaat er geen enkele reden om hen te doen zwijgen, maar moet je zo snel mogelijk naar de kinderarts!

Lichaamsalarm. Baby’s hebben een intern alarm. En dat alarm veruitwendigt zich door te huilen … Als ze honger hebben, als ze moeten poepen of plassen of gewoon wanneer ze geknuffeld willen worden, zullen ze dat vaak aangeven door te huilen. Het is nu eenmaal het enige communicatiemiddel dat ze op dat ogenblik hebben. Dus ze moeten gewoon huilen. En het is levensbelangrijk dat je ze hoort ook!

Leer samen! In plaats van je baby te muilkorven, kan je beter van hen leren. Smeed een band en zoek manieren om hen te troosten en hoe hen te kalmeren. Je baby heeft wellicht geen masker nodig, maar de liefdevolle bejegening van een ouder!

Vind jij het kunnen dat er ouders zijn die hun baby’s een masker omdoen?

Laat van je horen in de reacties op Facebook en DEEL dit bericht met je vrienden!

Facebook-Logo-300x144 (1)