Kamper met gebroken arm is niet bang en slaat met zijn gips-arm Marokkaan een gebroken neus

Facebook-Logo-300x144 (1)